Mål och kursplaner

Bedömningsstöd idrott och Hälsa

I årskurs 1-3

Rörelse

Hälsa och livsstil

  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Friluftsliv och utevistelse

 

I årskurs 4-6

Rörelse

Hälsa och livsstil

Friluftsliv och utevistelse