Livräddning i vatten och på is

Säkerhet på is

Håller isen?

Isen är sällan lika stark överallt. Lär dig var isen ofta är svag. På många vatten sker isläggningen i etapper under en längre tid. Senare lagd is är ofta svagare.

Isen bör vara minst 10 centimeter tjock för att man ska ge sig ut på den. Tunnare is kan hålla, men risken är då stor för att isen har svagheter som är svåra att upptäcka. Dessutom är det svårt att ta sig upp om du går igenom långt ut på tunn is.

Men även tjocka isar kan ha svaga områden. Misstänker du en svaghet, så pröva isen med en ispik.

Inga naturisar är helt säkra. Det är viktigt att känna till isens vanliga svaga områden. Men svagheter kan ibland vara svåra att se och uppträda oväntat. Du måste vara förberedd på risken att isen plötsligt brister. Då gäller det att ha sällskap, bra utrustning och veta hur du ska göra.

 

Förberedelser

Viktig utrustning vid vistelse på naturis:

 • Bär alltid isdubbar högt runt halsen
 • Alla ska bära flythjälp: flytväst, flytoverall eller ryggsäck med ombyte i tät påse
 • Räddningslina
 • Ispik
 • Mobiltelefon i vattentätt fodral
 • Tänk på:
 • Ha alltid sällskap på isen. Barn ska alltid ha sällskap av en vuxen.
 • Håll avstånd till den som färdas först. Det minskar risken för att alla samtidigt går igenom isen.
 • Hög fart ökar risken att komma långt ut på svag is. Ta det lugnt.Hur bedömer man isen?Var extra försiktig vid vanliga svaga ställen: t.ex. i sund, under broar, nära tillflöden och vid råkar. Håll låg fart och pröva isen regelbundet med ispiken. Hög fart ökar riskerna. Det blir svårare att hinna upptäcka svagheter och man riskerar att komma långt ut på svag is innan den brister. Hög fart gör även att isen lättare brister. Det är också större risk att man skadar sig om man går igenom isen, om farten är hög. Med en bruten arm eller en axel ur led är det svårt att ta sig upp själv. Hög fart ökar också risken för skador om man åker omkull.Ring larmnumret 112
 • Om du själv går igenom isen
 • Ring 112! Du kan ringa igen och blåsa av en räddning som inte behövs. När du larmar är det viktigt att du kan tala om var du är. Räddningen larmas ut medan du talar med operatören så bli inte stressad av samtalet. När räddning är på väg – Signalera var ni är med färgglatt klädesplagg, nödbloss etc.
 • Om isen brister
 • Fart
 • Var uppmärksam på skiftningar i isens utseende. Mörkare fläckar är ofta ett tecken på svagare is. Men även mycket ljusa områden kan vara svag is. Var misstänksam mot alla förändringar i isen. Ligger det snö på isen, så var försiktig under tjockare drivor där den kan vara försvagad.
 • Använd ispiken för att kontrollera isens tjocklek och bärighet så fort du ser en misstänkt förändring i isen. Kan du slå två hårda slag med piken på samma ställe utan att det går hål, är isen stark. Slår du igenom isen på ett slag, är isen tveksam. Tränger det upp vatten på isen där du slagit hål är det en tydlig varningssignal att isen är svag.
  1. Vänd dig tillbaka från där du kom! Där finns is som bär.
  2. Ta det lugnt. Det kan kännas mycket obehaglig att hamna i kallt vatten, men du klarar många minuter i vattnet innan kylan minskar din förmåga att agera.
  3. Ta fram isdubbarna och behåll handskarna på. Arbeta metodisk tillbaka till stabil is. Har du kommit långt ut på svag is, kan du behöva bryta is en bit innan du når stabil is.
  4. Kryp och åla långt upp på bärig is innan du reser dig.
  5. Är hjälp på väg, ligg still för att spara krafter och värme.

 

Om du ser någon gå igenom isen

 1. Larma 112 så tidigt som möjligt.
 2. Närma dig vaken från samma håll som den nödställde kom. Där finns is som bär.
 3. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, t.ex. en lina, ispik, livboj eller trädgren.
 4. Ta det lugnt.Om personen är vid medvetande och inte har ansiktet under vattnet har du tid att planera räddningen ordentligt. Med vinterkläder dröjer det i regel cirka 10 – 15 minuter innan personen blir så påverkad av kylan att gripförmågan och reaktionsförmågan blivit allvarligt nedsatt. Tänkt på din egen säkerhet. En livräddare i ännu en vak gör mer skada än nytta.
 5. Använd flythjälp och en lina som säkring bakåt om du måste ge dig ut på tunn is.

 

Utrustning

Bildresultat för isdubbar

Isdubbarna ska alltid vara med på isen. Isdubbarna ska sitta högt runt halsen utanpå kläderna så att du…

 

Ispiken används för att bedöma isens bärighet. Minst en ispik bör finnas i varje grupp på isen…

Räddningslina

Kamrater med räddningslinor är en absolut självklarhet ute på isarna. Det kan vara svårt att ta sig upp själv ur…

Bildresultat för flytväst

Flythjälp är viktigt. Om du flyter ökar chanserna att bli räddad. En flytväst ger bäst flythjälp…

 

Mobiltelefon är viktigt att ha med sig som är förpackad på ett sätt så att det tål vatten. Tveka aldrig att ringa 112 om något allvarligt händer…