Månadsarkiv: oktober 2015

Vecka 43

Ännu en vecka är snart slut och alldeles strax väntar höstlov för Tingvallaskolan och resten av skolorna i Sverige!

vi startade veckan med inomhusidrott för de flesta elever, årskurs 3 är ute fram till vecka 47 och de veckorna kommer vi tillbringa i skogen. Vi ska köra terränglöpning, hinderbanor, parkour och lekar i skog och mark.

Lågstadiet har haft dans och rörelse på schemat och för mellanstadiet väntade första lektionen i Steningehöjdens idrottshall.

LGR-11 Heja: "Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik"
LGR-11 Heja: ”Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik”
Danskull
Danskull
LGR-11, Heja: Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer . Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt til aktiviteten"
LGR-11, Heja: Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer . Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten”

Vecka 42 Lekar i skog och mark

Sista veckan med uteidrott för 2;or, 4;or, 5;or och 6;or ägnades i det fina höstvädret åt en del aktiviteter i skogen och på gräsplanen.

På mellanstadiet har vi bestämt att vi ska arbeta med värdegrundsarbete i klasserna 60 minuter i veckan. Det startades upp på fredagens idrottslektion då vi var inne och arbetade med det. Fyrorna fick se en film som handlade om hur olika vi tänker i olika situationer. Klassen blev indelade i grupper där vi diskuterade om frågan; ”Varför skyller vi på någon annan”? Svaren som kom var att man inte ville få skulden eller vill få skäll. det var mycket intressant att höra hur våra kloka tioåringar tänker.

Nedanför är länken till filmen:)

http://www.ur.se/Produkter/189220-Hur-tanker-du-Bullbak-och-prat

Värdegrundsarbete är en röd tråd i skolan i alla ämnen. Under kapitel 2 i LGR-11  kan man läsa mer om vad vi skolan ska arbeta för att alla våra elever utvecklar.

se länk;   http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575

Sexorna arbetade enligt EPA-modellen(enskilt, par, alla)

Frågor; ”Vad betyder det att vara vänner?” Hur känns det att ha en vän/vänner?” ”Hur vet man att man är vänner”?

håll till godo med fina höstbilder från våra lektioner, både i skogen och på gräsplanen

48 47 45 43

Vecka 41 Stafetter, bollek och Catch a flag

Den här veckan har lågstadiet haft stafetter och bollekar.

vad är en stafett egentligen och vilka regler är viktiga att följa?

Årskurs 6 gick till skogen och provade på att köra Catch a flag. Vi hade tidigare gjort den på gräsplanen. Skillnaden på att leka den i skogen respektive gräsplan är att man tränar sin kondition mycket mer på gräsplanen och att man kan använda sig av skogens träd, stenar och buskar.

41

 

vi har tränat turtagning, följa regler, grovmotorik och balans i våra stafetter.

39

LGR-11 HEJA; "du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till väder och plats"
LGR-11 HEJA; ”du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till väder och plats”

 

 

42
årskurs 1 har idrott inomhus där vi tränar liknande moment. Men här ligger vårt fokus på turtagning, att visa hänsyn och följa regler.
39
Eleverna fick själva välja ett sätt att ta sig upp till konen i stafetten. vi fick se hjulningar, kullerbytter, sprattelben, enbenshopp, jämfotahopp. Här tränades de olika grundformerna!
40
LGR-11 HEJA: ”du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats”

VILL PÅMINNA OM ATT MAN HAR VARMA KLÄDER MED SIG TILL VÅRA LEKTIONER. ÅRSKURS 3 SKA VARA UTE FRAM TILL V.48 OCH VI KOMMER ATT ARBETA MYCKET AV VÅRA LEKTIONER I SKOGEN. Det är inte roligt att frysa.

Skog och friluftsliv v.40

Denna vecka har alla klasser varit i skogen, där vi gått höstpromenader, pratat allemansrätten, spelat naturbingo och gjort hämtadikter. Vilken glädje det var att det fanns så mycket blåbär kvar i skogen!Årskurs 1 fick en förmiddag i skogen med naturbingo, allemansrätt, och hösttecken.  veckan avslutades med en friluftsdag för mellanstadiet i Sigtuna, där vi spelade frisbeegolf, orienterade och övade friluftsliv i form av att alla byggde vindskydd.

Dagen i Sigtuna var lyckad, glada elever som gjorde sitt bästa i skogen. Något vi behöver träna på är hur man står i  led, åker buss och vilka regler som gäller till och från utflyktsstället. Fråga gärna era barn om hur de upplevde dagen.

Eleverna var indelade i tre stycken åldersblandade grupper. Syftet med det var att få så mycket kunskap och kompetens spridda i grupperna. Vi kan alla olika saker och är olika bra. Det gör att lärandet  blir så mycket större när man blandar pojkar och flickor, fyror, femmor och sexor.

jag hade utlovat fina höstbilder från skogen. Håll till godo, här kommer de:)

19 21

vi hittade vildäpplen i skogen! ett bra samtal om Allemnasrätten och att vara rädd om trädet och inte bryta några grenar när man sträcker sig för att ta ett äpple
vi hittade vildäpplen i skogen! ett bra samtal om Allemansrätten och att vara rädd om trädet och inte bryta några grenar när man sträcker sig för att ta ett äpple
27
LGR-11 HEJA: ”Du är med i lekar utomhus. Du försöker röra dig till ett sätt som passar det du gör”
25
Vi var tvungna att googla vad vi hittade för spillning när den stora stenen, Tänka att det gått rådjur så nära vår skola!!
26
hösttecken med årskurs 1. Vi konstaterade att det varit en varm höst och än så länge fanns det inte så många tecken på hösten
28
vi tränar samarbete! Här bygger årskurs 1 en helt egen koja!
24
Naturbingo
29
Härligt smutsiga händer på årskurs 1 efter 2 1/2 timme i skogen:)
23
årskurs 6 började sin idrottsvecka med Sagan Om Ringen, en strategilek.

 

17
Strategin görs upp

Friluftsdag i Sigtuna

Oj vad vi tränat många olika förmågor och kunskaper under dagen!

The Big Five, kommunikativ förmåga, analysförmåga och metakognitiv förmåga.

LGR 11 , HEJA:  du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig ganska bra till väder och plats och till allemansrätten”

30 31 32 33 Mel34 35